Портал топ-менеджеров оптовой и розничной торговли

Практики управління товарними запасами (10% ВІД ЗБОРУ ПЕРЕРАХОВУЄМО НА ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ВІЙНИ)

Практики управління товарними запасами (10% ВІД ЗБОРУ ПЕРЕРАХОВУЄМО НА ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ВІЙНИ)
Зарегистрироваться

Цільова аудиторія

 • Початківці та практикуючі фахівці в управлінні запасами, які бажають розширити свої професійні навички та набути нових компетенцій у галузі з метою підвищення ефективності управління товарними запасами;
 • Керівники складської та транспортної логістики, які прагнуть у майбутньому або займають позицію директора з логістики/директора ланцюга поставок з метою розуміння роботи функції управління товарними запасами;
 • Категорійні менеджери та закупники, які регулярно стикаються із замовленнями товарів та розрахунком цільових запасів з метою підвищення ефективності своєї діяльності;
 • Постачальники товарів роздрібних мереж та торгових організацій з метою розуміння принципів роботи та причин рішень клієнта;
 • Фахівці та керівники суміжних підрозділів: складська логістика, транспортна логістика, управління продажами, фінансовий підрозділ з метою підвищення ефективності взаємодії з функцією управління товарними запасами.

Цілі заходу

Курс націлений на формування компетенцій з усього циклу функції управління товарними запасами на торговому підприємстві: від розуміння місця управління запасами в концепції supply chain та її функції до стратегій управління товарними запасами та оцінки загальної фінансової ефективності. Торкається як безпосередніх моделей і методів в управлінні товарними запасами, так і взаємодії з суміжними підрозділами. Розрахований на фахівців усіх рівнів, викладається за принципом від простого до складного та потрібне використання ноутбуків у процесі тренінгу.

Ключові елементи

Систематизувати наявні знання в управлінні товарними запасами, а також отримати нові знання, продемонстровані на практичних прикладах;

Отримайте уявлення про всі процеси в управлінні товарними запасами, від прогнозування попиту та формування замовлення до планування ключових показників та оцінки фінансової ефективності функції УТЗ

Отримайте практичні інструменти для базового прогнозування попиту та моделі управління товарними запасами: розрахунок цільового запасу та формування поточного замовлення

Дізнаєтеся про ключові метрики у відстеженні поточної операційної ефективності функції УТЗ, а також про принципи підсумкової оцінки фінансової ефективності УТЗ

Отримайте інструменти підвищення якості внутрішнього та зовнішнього планування в ланцюзі поставок

Отримайте уявлення про аналітики в управлінні товарними запасами: від виявлення надлишків та дефіциту до аналізу маркетингових активностей

Дізнаєтеся про види запасів та їх функції

Отримайте уявлення про види систем автоматизованого замовлення та принципи їх роботи

Ви знайдете відповіді на такі запитання:

Матеріал включає як теоретичну інформацію, і безліч практичних прикладів. Ми будемо на практиці прогнозувати, розраховувати цільові запаси, формувати замовлення, розраховувати оборотність та коефіцієнт оборотності, використовувати GMROI для визначення доцільності наднормативних закупівель, а також проводити базовий аналіз маркетингових активностей.

 • Першого дня ми поговоримо про функції та завдання управління товарними запасами, якими основними поняттями оперують фахівці цієї функції та навчимося базовим принципам прогнозування.
 • у другий день обговоримо та розрахуємо основні метрики в управлінні запасами, а також розглянемо ключові моделі управління товарними запасами та розрахуємо цільові запаси та сформуємо запаси на практиці, використовуючи різні моделі.
 • третій день ми розглянемо стратегію та планування в управлінні товарними запасами, аналітику управління товарними запасами, а також види систем автозамовлення.
  Після закінчення навчання у кожного учасника залишиться комплекс теоретичної інформації та практичних прикладів у Microsoft Excel для застосування здобутих знань у своїй діяльності.

ПРОГРАМА

Вступ до управління товарними запасами

Керівна концепція Supply Chain

 • Концепція управлінської концепції
 • Види ланцюгів постачання
 • Місце управління товарними запасами у концепції Supply Chain

Цілі та завдання управління товарними запасами

Основні поняття в управлінні товарними запасами

 • Логістичні параметри
  • Цикл постачання
  • Крапка замовлення
  • Економічний розмір замовлення
  • Мінімальна партія
  • Кратність
  • Заморожений період (Frozen period)
 • Маски поставок
  • Зберігання (відповідальне зберігання)
  • Прямі поставки
  • Підбір під нуль
  • Контейнерні постачання
 • Життєвий цикл товарів та особливості поведінки товарів протягом усього ЖЦ
  • Етапи життєвого циклу товарів
  • Стратегія управління товарними запасами кожному з етапів ЖЦ
  • Канібалізація товарів
 • Види партійного обліку
  • FIFO
  • LIFO
  • FEFO
Види запасів та їх функції

Презентаційний запас

Зворотний запас

Страховий запас

Інші види запасів

 • Акційний запас
 • Транспортний запас
 • Спекулятивний запас

Нематриця

 • Причини появи нематриці
 • Особливості управління нематрицею
Управління попитом

Підготовка до прогнозування

 • Компоненти попиту
 • Підготовка даних для прогнозування

Базові засади методів прогнозування

 • Експертні методи
 • Екстраполяційні методи
  • Метод Холта-Вінтерса
  • Метод сезонної декомпозиції
 • Лінійна регресія
 • Оцінка точності прогнозів

Особливості планування попиту

Основные метрики в управлении товарными запасами

Оборотність товарів

Доступність товарів

Втрачені продажі

Рівень сервісу

 • Поняття рівня сервсіа в управлінні товарними запасами
 • Залежність рівня сервсіа та товарообігу від рівня сервісу
 • Оптимальний рівень сервісу

Покриття (Inventory day)

Моделі керування товарними запасами

Наївні моделі

 • Модель із фіксованою партією поставки
 • Модель із фіксованим інтервалом поставки
 • Модель з довільними партією та інтервалом поставки

Детерміновані моделі

 • Модель із фіксованою партією поставки
 • Модель із фіксованим інтервалом поставки
 • Модель з довільними партією та інтервалом поставки

Стохастичні моделі

 • Модель із фіксованою партією поставки
 • Модель із фіксованим інтервалом поставки
 • Модель з довільними партією та інтервалом поставки
 • Оптимальний рівень сервісу

Модель контейнерного постачання

Вплив логістичних параметрів на оптимізацію замовлень

Стратегічне управління товарними запасами

Політики управління товарними запасами

Планування основних показників

 • Планування середніх запасів
 • Планування доступності
 • Планування оборотності

Оцінка фінансової ефективності управління товарними запасами

 • Рентабельність інвестицій у запаси (GMROI)
 • Модифікована рентабельність інвестицій у запаси (GMROI)

Управління наднормативними закупівлями

 • Причини наднормативних закупівель
 • Вплив наднормативних закупівель
 • Оцінка доцільності наднормативних закупівель
 • Етапи управління наднормативними закупівлями

Планування продажу та операцій (S&OP) в УТЗ

 • Завдання процесу S&OP
 • Етапи процесу планування продажів та операцій
 • Місце функції УТЗ у процесі S&OP

Спільне з партнерами планування, прогнозування та поповнення (CPFR)

 • Завдання процесу CPFR
 • Етапи спільного планування
 • Плюси та мінуси спільного планування, прогнозування та поповнення
Аналітика в управлінні товарними запасами

Особливості застосування ABC та XYZ аналізу в управлінні товарними запасами

Операційна звітність

 • Аналіз надлишків та дефіциту
 • Аналіз причин виникнення надлишків та дефіциту
 • Аналіз товарів без руху
 • Рівень сервісу постачальників та РЦ

Аналіз маркетингових активностей

 • Модель оцінки ефективності "Під час" активності та "До" активності за таргетованою групою
 • Модель оцінки ефективності "Під час" активності по контрольній групі
 • Модель оцінки ефективності за різницею різниць "Під час" та "До" активності за таргетованою та контрольною групами
Системи автоматизованого замовлення

Особливості автоматизації в управлінні товарними запасами

Види систем автозамовлення

 • Засновані на наївних методах прогнозування та поповнення
 • Засновані на ТГС
 • Засновані на екстраполяційних методах прогнозування
 • Засновані на кореляційно-регресійному прогнозуванні
 • Засновані на імовірнісному прогнозуванні
Вартість участі
*5 000грн 172$

Можливі знижки на участь (знижки не підсумовуються):

Учасникам конференцій TradeMaster – 5%;

За участю 2-х осіб від компанії – 5%;
За участю 3-х осіб та більше – 10%

Контактна інформація

Регистрация

Відгуки участників

ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ

Владимир Бондарев

Директор по логистике розничной сети "ЖЖУК".

Успешный опыт оптимизации товарных запасов, повышения оборачиваемости и доступности товаров в ведущих розничных сетях Украины: "АТБ-маркет", "COMFY", "VARUS", "ЖЖУК".

Детальнее о тренере