тренінг ШКОЛА ЛОГІСТІВ LOGISTICMASTER 2.0.

тренінг ШКОЛА ЛОГІСТІВ LOGISTICMASTER 2.0.


7500 грн.

ДЛЯ КОГО ШКОЛА ЛОГІСТІВ

Багато керівників логістики вже зіштовхнулися зі зниженням замовлень через падіння продажів.

Логістика є найбільш витратною статтею в бюджеті, яка потребує найбільш чітких і точних рішень, розумних бізнес-процесів у кризу, які дозволять вже сьогодні меншою кількістю персоналу робити більше операцій та скорочувати час на них!

Конкуренція за робочі місця зростає, а власники бажають підвищення ефективності кожного працівника в кілька разів. І фахівці логістики, розуміючи це, вже сьогодні використовують можливості Онлайн-навчання спеціалізованим навичкам, які дозволяють бути універсальнішими, ефективнішими, а головне затребуваними для бізнесу! 

Цільова аудиторія

  • Початківці логісти, спеціалісти, які бажають розширити свої професійні навички для ефективного управління логістичною діяльністю компанії;
  • Керівники складської та транспортної логістики, менеджери та керівники ЗЕД, які прагнуть у майбутньому зайняти позиції директора з логістики/керівника ланцюжка поставок;
  • Керівники суміжних відділів зацікавлені розуміти всі бізнес-процеси в компанії в т.ч. та логістики;
  • Постачальники рішень та послуг для логістики, яким важливо розібратися у бізнес-процесах логістики.

Ціль освітнього курсу

Ознайомити учасників із повним циклом роботи логістики для підприємства з урахуванням всіх можливих логістичних операцій, як збірного образу компаній.
Розрахований на фахівців усіх рівнів – дає повноту знань усіх аспектів напряму, а також для вивчення дисципліни як окремого предмета.

У ході навчання

Систематизуєте існуючі знання, отримайте нові цікаві приклади у логістиці, які зможете застосувати у своїй повсякденній роботі.
Чи зможете вибудувати логістичну ланцюжок взаємозв'язку між підрозділами в логістиці.
Обміняєтеся безцінним досвідом з колегами та тренерами, що дозволить поглянути на звичайні логістичні процеси за новим.

4 травня

1. ЛОГІСТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА (РУСЛАН ШМАКОВ)

1.1. Концепція логістики.

1.2. Функції логістики

1.3. Побудова ланцюга постачання товарів

1.4. Організація взаємодії в ланцюзі поставок

1.5. Забезпечення конкурентної переваги за рахунок можливостей логістики

1.6. Логістика на різних фазах життєвого циклу товару

1.7. Стратегія організації логістики для підприємства

1.8. Визначення тактики реалізації стратегій

1.9. Роль інформаційного потоку ланцюга постачання та вимоги до нього

2. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА, ТОЧНО У ТЕРМІН (РУСЛАН ШМАКОВ)

2.1. Транспортні засоби, типи транспортування.

2.2. Вибір транспортних засобів, переваги та недоліки

2.3. Критерії вибору перевізника

2.4. Маршрутизація та її завдання

2.5. Види та характеристики маршрутів

2.6. Як розрахувати показники роботи транспорту

2.7. Методи вибору маршрутів

2.8. Критерії порівняння окремих видів транспорту

2.9. Документообіг на транспорті.

2.10. Особливості оформлення вантажів при перевезенні по Україні та міжнародні

2.11. Імпорт/експорт документообігу.

2.12. Скорочення та оптимізація витрат у транспортній логістиці

2.13. Управління, облік та контроль на транспорті

2.14. Філософія компенсації, KPI відділу транспорту.

3. МИТНА ЛОГІСТИКА (ВАЛЕРІЙ ГУБАРЄВ)

3.1 Порядок переміщення товарів через кордон України

3.2 Як правильно вибрати митний режим

3.3 Чи можна уникнути затримки під час митного оформлення

3.4 Як уникнути зайвих витрат та зберегти час

3.5 Прискорення та спрощення товарообігу для бізнесу

3.6 Навіщо знати тарифний код товару

3.7 Три складові УКТЗЕД. Як визначити правильний код

3.8 Наслідки неправильної класифікації товарів

3.9 Що робити при незгоді митниці з кодом товару

3.10 Що таке Митна вартість товару

3.11 Методи визначення митної вартості товару

3.12 Чи може митниця змінити митну вартість товару

3.13 Дії у разі незгоди митниці із заявленою митною вартістю

3.14 Як правильно сперечатися з митницею

5 травня

4. ЗЕД (МАРИНА ПЕКЕРМАН)

4.1. Типи доставки (контейнерні перевезення, авіа, залізничні, авто) та види вантажів.

4.2. Мультимодальне перевезення

4.3. Оформлення первинної транспортної документації при міжнародній доставці (CMR, B/L, Авіанакладна вантажна (AWB))

4.4. Нормативна база (Конвенція КДПГі МДП, Положення ЕСТР, ДОПІГ, Конвенція Транзиту

4.5. Система дозволів, види дозволів

4.6. Супровідна документація під час доставки вантажу. Позначки у документах при пошкодженні товару.

4.7. Процедура ПП, ПД, ЕА.

4.8. Збірні вантажі, консолідація, ADR-вантажі та негабаритна продукція.

4.9. Оформлення Замовлення на доставку (Замовник-Виконавець) – розгляд різних можливих нестандартних ситуацій на прикладах.

4.10. Умови Інкотермс

4.11. Страхування вантажів (розгляд кейсу)

5. СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА, КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ (ЄВГЕН НІКУШИН)

5.1. Типи, класифікація та функція складу.

5.2. Складські потоки та операції та шляхи зниження складських витрат.

5.3. Приклад розрахунку діаграми Ганта під час введення нового продукту.

5.4. Системи керування солодом (WMS). Завдання WMS.

5.5. Власний склад чи найманий. Чинники вибору. Переваги і недоліки.

5.6. Категорії складських витрат.

5.7. Зони складу. Характеристика основних складських зон. Методологія розрахунку зон складу.

5.8. Площі ділянок приймання та комплектування, допоміжна площа, розрахунок.

5.9. Методи визначення місця розташування складу.

5.10. Показники ефективності використання складської площі та обсягу.

5.11. АВС аналіз при плануванні розміщення товару у зоні зберігання.

5.12. Адресне зберігання та його види.

5.13. Динамічне та статичне зберігання, переваги та недоліки.

5.14. Системи відбору (Змійка, Човникова, Комбінована)

6. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ В ЛОГІСТИЦІ (ЄВГЕН НІКУШИН)

6.1. Логістика та корпоративні показники прибутку KPI за допомогою яких необхідно управляти діяльності компанії.

6.2. Які стратегії дозволять збільшити прибуток і як логістика впливає прибуток компанії. Важелі підвищення прибутку, види прибутку (валовий, операційний, прибув до сплати відсотків та податків, чистий прибуток).

6.3. У яких випадках можна купувати кредити. Коли це вигідно, а коли варто відмовитись.

6.4. Чому прибуток є, а грошей нема? Відмінність прибутку та грошового потоку.

6.5. Балансовий звіт. Структура активів та пасивів компанії, звіт про прибутки та збитки. Звіт про рух коштів.

6.6. Системи обліку у компанії. Бухгалтерський та управлінський облік. Принцип відповідності доходів та витрат.

6.7. Цінність логістики: як її виміряти та враховувати. Показники операційної ефективності компанії: ROE, ROI, ROA, OPEX.

6.8. Розрахунок та оцінка економічних параметрів проекту: розрахунок капітальних інвестицій CAPEX, розрахунок повернення інвестицій.

6.9. Вихідні дані та вимоги до них.

6.10. Визначення натуральних показників драйверів логістики. Від плану продажів через натуральні показники до витрат та вплив плану продажів на показники логістики.

6.11. Реалістична, оптимістична, песимістична модель бюджету.

6.12. Перевірка бюджету на реалістичність.

6.13. План/факт аналіз як елемент підвищення точності бюджету.

6 травня

7.УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА (ВОЛОДИМИР БОНДАРЄВ)

7.1 Цілі та завдання управління товарними запасами

7.2 Функції та види товарних запасів

7.3 Управління попитом

7.4 Моделі управління товарними запасами

7.5 Ключові метрики управління товарними запасами

7.6 Аналітика в управлінні товарними запасами

7.7 Підвищення ефективності управління товарними запасами

8. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ПОБУДОВА KPI ЯК ОСНОВА МОТИВАЦІЇ (ЄВГЕН НІКУШИН)

8.1. Нормативи в логістиці: нормативи у закупівлях, складуванні та зберіганні, транспортуванні та вимоги до вихідних даних

8.2. Показники продуктивності складу, транспорту, закупівлі

8.3. KPI транспортування та їх оцифровка

8.4. KPI роботи складів, методи розрахунку показників, продуктивність складу, складські операції

8.5. Розрахунок тарифів, тарифні та нетарифні роботи

8.6. Категорії працівників, грейди посад

8.7. Мотивація та стимулювання праці

8.8. Оклад, премії, штрафи, відпускні, лікарняні. Впровадження систем нарахування заробітної плати від виробітку

8.9. Організація збору правильних даних для нарахування заробітної плати, обробка даних

8.10. Зв'язок показників співробітників служби логістики із системою оплати праці: KPI-мотивація. Приклади мотиваційних листів для низки посад

8.11. Планування витрат за оплату праці логістиці. Нормативи чисельності персоналу та обладнання у логістиці

9. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (ЄВГЕН НІКУШИН)

9.1 Види інвентаризації

9.2 Коли призначається інвентаризація

9.3 Повна (щорічна) інвентаризація

9.4 Підготовка до проведення річної інвентаризації - наказ на підприємство про проведення річної інвентаризації

9.5 Фактичний перерахунок ТМЦ

9.6 Введення в програмне забезпечення та обробка даних факту перерахунку ТМЦ

9.7 Виведення остаточних результатів

9.8 Заключний етап-контрольний

9.9 Використання системи штрихкодування

Вартість участі

7500 грн.

Можливі знижки на участь (знижки не підсумовуються):

Учасникам конференцій TradeMaster – 5%;

За участю 2-х осіб від компанії – 5%;

За участю 3-х осіб та більше – 10%
Реєстрація

 


Весь список


Всі компанії ""