03 червня 2024

Олексій Скіженок: як побудувати систему та інтегрувати в неї людей на прикладі департаменту клієнтського сервісу Ardis Group


Олексій Скіженок: як побудувати систему та інтегрувати в неї людей на прикладі департаменту клієнтського сервісу Ardis Group

Сучасність щоразу диктує нові умови роботи. Компаніям, аби не пасти задніх та досягати кращих результатів, повсякчас необхідно адаптовуватися до змін та долати наявні виклики. Для цього бізнес розробляє нові стратегії, трансформує способи управління та послуговується новими, ефективнішими підходами в роботі. Одним із таких є системний підхід — зосередження уваги на взаємозв’язках між елементами системи та врахування всіх чинників, що впливають на її роботу.

Про досвід впровадження системного підходу в бізнес-процеси компанії та, як результат, реанімацію співпраці з великим клієнтом, розповідає директор клієнтського сервісу Ardis Group Олексій Скіженок.

Дерева й ліс: взаємозв’язок між системою та її елементами

Щоб розуміти реальний стан речей будь-якої системи, не обмежуйте себе в спостереженні її окремих елементів або утворень. Використовуйте в роботі системний аналіз — вивчайте процеси взаємодії між усіма частинами системи та аналізуйте, наскільки ця взаємодія ефективна.

Як приклад, розглянемо ліс, як систему, і дерево, як осібний елемент системи. Якщо дивитися тільки на дерево, то важко зрозуміти, де ти саме зараз: у лісах Амазонки чи в теплиці. Важливо бачити це дерево з висоти, як частину екосистеми, щоб мати більше даних про місцевість.