13 квітня 2023

Спрощення та переваги АЕО

Спрощення та переваги АЕО

3876

В серпні минулого року Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Разом з цим були внесені зміни в Законодавство України з питань митної справи з різним строком набування чинності.

Останньою новацією стала втрата чинності з 1 лютого 2023 положень Постанови КМУ № 1091 від 27.09.2022 щодо товарів, ввезення яких на митну територію України здійснювалось без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. Тепер при ввезенні майже всіх товарів з 1 по 97 групу УКТЗЕД на етапі попереднього повідомлення необхідно надавати митним органам забезпечення сплати митних платежів, при цьому за повними ставками митних платежів.

В листопаді цього року втратять чинність положення ст. 259 Митного кодексу України щодо попередньої декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів до заявленого митного режиму (тип ЕА). Та стане необхідним заїжджати на митний термінал для декларування товарів.

Законодавством України з питань митної справи передбаченні спрощення в контексті цих новацій. Це можливість використання загальної гарантії (зменшення суми гарантування та, навіть, звільнення від гарантій) для попередньої митної декларації та переміщення товарів на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), а також процедури випуску за місцезнаходженням. Ці та інші спрощення та переваги раніше стосувались виключно статусу авторизованого економічного оператора (АЕО). Зараз авторизації на них можуть отримуватись і окремо, без отримання статусу АЕО. Але як показує аналіз, вигідніше за часом та і процедурою спочатку отримати авторизацію АЕО, а потім вже необхідні спрощення, ніж отримувати їх окремо. Також авторизація АЕО передбачає низку переваг, які не отримати окремо.

Авторизований економічний оператор

АЕО – це особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спрощеннями при митному декларуванні.

Авторизацію на АЕО може отримати лише підприємство-резидент. Воно повинно перебувати на обліку в митних органах та відповідати певним критеріям та/або умовам відповідності для отримання авторизації.

Авторизація АЕО може бути таких типів:

1) про надання права на застосування спрощень (АЕО-С);

2) про підтвердження безпеки та надійності (АЕО-Б).

Підприємство самостійно визначає тип авторизації, який йому потрібен, може мати авторизації обох типів.

Типи авторизації АЕО відрізняються, крім суті, також критеріями, яким потрібно відповідати підприємству для їх отримання.

Спрощення та переваги

Митним кодексом України передбачені наступні спрощення для АЕО:

 1) загальна гарантія;

 2) загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків;

 3) загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків;

 4) звільнення від гарантії;

 5) самостійне накладання пломб спеціального типу;

 6) процедура спрощеного декларування;

 7) процедура випуску за місцезнаходженням.

Розглянемо їх детальніше.

Спрощення щодо гарантування сплати митних платежів

Відповідно до Розділу Х Митного кодексу України, у випадках, визначених цим Кодексом, виконання обов'язку із сплати митних платежів забезпечується шляхом надання митним органам забезпечення сплати митних платежів у способи, встановлені статтею 308 цього Кодексу.

Зокрема, забезпечення сплати митних платежів надається митним органам при ввезенні на митну територію України та/або перемiщеннi територією України транзитом товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення. Тепер майже у всіх випадках, крім спеціалізованих винятків.

Також забезпечення сплати митних платежів надається при переміщенні товарів на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).

Розрахунок суми забезпечення сплати митних платежів здійснюється виходячи з повних ставок митних платежів, без урахування будь-яких тарифних пільг (тарифних преференцій), податкових пільг, встановлених законодавством України для операцій з ввезення таких товарів на митну територію України.

Первинним способом забезпечення сплати митних платежів можна вважати грошову заставу. При оформлені попередньої митної декларації вносяться кошти на рахунок, вiдкритий в Казначействi на iм'я Держмитслужби (Єдиний рахунок) в розрізі кожного підприємства. При завершенні переміщення в митницю призначення по ПД ці кошти вивільняються і можуть використовуватись для наступної сплати митних платежів в межах цієї операції.

Але, якщо при декларуванні товарів передбачається застосування тарифних преференцій та/або звільнень від оподаткування, наприклад, від ввізного мита, такий спосіб забезпечення сплати митних платежів призведе до того, що на Єдиному рахунку після митного оформлення буде залишок коштів на суму тарифних преференцій/звільнень. Їх можна буде використати для наступного митного декларування або повернути. Це впливає на фінансові ресурси підприємства, особливо, коли звільнення від оподаткування передбачаються на значну суму чи підприємство веде активну зовнішньоекономічну діяльність.

При декларуванні ж транзиту товарів, у тому числі на умовах NCTS, потрібно надавати забезпечення сплати митних платежів на всю вартість поставки. І використання їх в наступній сплаті митних платежів в Державний бюджет України не передбачаєтеся.

Оптимізувати несення вимог з надання забезпечення сплати митних платежів покликані наступні спрощення:

- загальна гарантія;

- загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв;

- загальна гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв;

- звільнення вiд гарантiї.

Загальна гарантія - це такий спосіб забезпечення сплати митних платежів, коли, замість грошової застави, митний орган, при митному оформленні декларації, приймає зобов'язання у вигляді документа від уповноваженої фінансової установи щодо виплати коштів у межах розміру гарантії у разi невиконання особою, на яку покладається обов'язок із сплати митних платежів, передбачених обов’язків.

На відміну від індивідуальної, загальна гарантія забезпечує покриття суми митних платежів щодо товарів за декількома митними деклараціями, в межах базової суми загальної гарантії, підтвердженого митним органом ліміту, на якій можна розраховувати.

Розмір базової суми загальної гарантії або звільнення від гарантії зазначається у відповідний авторизації на застосування спрощення.

Її розрахунок здійснюється підприємством самостійно. Але (крім загальної гарантії) розрахунок базової суми здійснюється з урахуванням обсягу минулих операцій з товарами у розмірі суми митних платежів, яка обліковувалася в митних органах станом на будь-яку дату протягом 365 днів, що передують дню подання заяви про надання авторизацiї на застосування вiдповiдного спрощення.

Для спрощення ж «загальна гарантія» розрахунок базової суми може здійснюватися без урахування обсягу попередніх операцій з товарами, виходячи з обсягу передбачуваних майбутніх операцій, що підтверджується комерційною документацією підприємства.

При митному оформленні декларації митний орган резервує частину базової суми загальної гарантії, звільнення від гарантії на суму платежів по товарам. Після здійснення зобов’язань щодо доставки товарів в митницю призначення ця суми вивільняєтеся.

Гарантії надаються митним органам в першу чергу в електроннiй формi.

Спрощення «загальні гарантії із зменшенням розміру забезпечення базової суми» передбачають, що для митного оформлення декларацій потрібно надати від гаранта митному органу документ відповідно на 50% або 30% базової суми, яка зазначається у відповідний авторизації. Чим зменшується вартість послуг гаранта для підприємства.

При спрощенні «звiльненням вiд гарантiї» для митного оформлення декларації використовується базова сума, яка зазначена в авторизації, як дозволений ліміт, але надавати документ від гаранта не потрібно.

Для того, щоб користуватись цими спрощеннями підприємству необхідно отримати авторизацію від митного органу на кожен із них та підтвердити свою відповідність критеріям та умовам.

Критерії на відповідність підприємства цим спрощенням посилюються по мірі просування від спрощення «загальної гарантії». Для цього використовується перелік критеріїв на отримання авторизації «Авторизований економічний оператор» з деякими додатковими умовами критерію фінансової стабільності. І якщо, підприємство вже одержало авторизацію АЕО-С, воно може отримати авторизації на всі зазначені спрощення в скорочений термін та з меншим обсягом перевірки.

Ці спрощення призвані полегшити фінансове навантаження на підприємство при здійснені транзитних операцій зовнішньоекономічної діяльності при переміщені товарів через митний кордон України.

Процедура випуску за місцезнаходженням

Більшість товарів після пропуску через митний кордон України прямують в митницю призначення.

Зокрема, для завершення процедури спільного транзиту NCTS та вивільнення гарантії, яку забезпечив відправник, митниці призначення необхідно пред’явити товари, транзитний супровідний документ та будь-яку інформацію, яку вимагає митний орган. Це означає необхідність заїзду в зону митного контролю та проходження митного догляду, що призводить до додаткових витрат на послуги митного терміналу та часу.

Для товарів, перевезення яких здійснюються не за процедурою NCTS, зараз ще існує можливість задекларувати їх без пред’явлення в митниці призначення через попередню митну декларацію, яка містить відомості, достатні для випуску таких товарів (тип ЕА). Але з листопада цього року норми статті 259 Митного кодексу України втратять чинність і буде потрібно доставляти товари в зону митного контролю митниці призначення.

На заміну митного декларування по попередній митній декларації типу ЕА передбачається, що прийде спрощення «Процедура випуску за місцезнаходженням».

Товари підприємства, яке отримало авторизацію на це спрощення, після пропуску через митний кордон України, прямують до об’єкту підприємства і можуть декларуватись без заїзду в митницю призначення.

Такi товари пред’являються митному органу на об'єктi підприємства, визначеному в авторизації або на об'єктi іншого підприємства, визначеному в авторизації, яке застосовується для ввезення або вивезення товарів у митному режимі транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Після прибуття товарів до об'єкта, підприємство зобов'язане здійснити дотримання наступних вимог та обмін електронними повідомленнями з митним органом щодо:

- Прибуття товарів. Проінформувати митницю про всi непередбачуванi події та/або обставини, що виникли під час доставки транспортного засобу та товарів, що ним переміщуються, якi стали йому відомі від перевізника;

- Забезпечити цілісність митного забезпечення, якщо таке накладалося. Не здійснювати розвантаження та забезпечити перебування транспортного засобу та товарів, що ним переміщуються, на визначеному в авторизації об'єктi підприємства до отримання від митниці дозволу на їх розвантаження або до завершення максимального строку для надання митницею повідомлення про заборону зняття митного забезпечення та розвантаження товарів, а в разi отримання від митниці такого повідомлення - до прибуття посадових осіб митниці;

- Невідкладно після розвантаження надіслати митниці електронне повідомлення про результати розвантаження із зазначенням усіх виявлених розбіжностей щодо переміщуваних товарів, якщо такi виявлено. З моменту надіслання митниці повідомлення про результати розвантаження товари набувають статусу таких, що зберігаються на складі тимчасового зберігання.

Протягом часу перебування товарів на об'єктi підприємства сплата митних платежів підлягає забезпеченню через спрощення щодо гарантування сплати митних платежів.

Процедура доставки товарів вважається завершеною, якщо:

1) транспортний засіб та товари, що ним переміщуються, товаротранспортнi i товаросупровiднi документи доставленi протягом встановленого строку до об'єкта підприємства;

2) підприємством, яке застосовує процедуру випуску за місцезнаходженням, надіслано до митниці електронне повідомлення про результати розвантаження та про відсутність розбіжностей щодо товарів, доставлених до відповідного об'єкта та розміщених на ньому, з відомостями, що містяться у відповідних документах контролю за доставкою та товаротранспортних i товаросупровідних документах.

Після цього можна здійснювати митне декларування товарів у відповідний митний режим.

У разi використання процедури випуску за місцезнаходженням для поміщення товарів у митнi режими, пов’язані з вивезенням за межі митної території України, такi товари повиннi бути завантаженi на транспортний засіб із накладенням пломб спеціального типу, у разi можливості їх застосування, до моменту декларування товарів у відповідний митний режим.

Підприємство, до отримання дозволу митниці на відправлення товарів, транспортних засобів з відповідного об'єкта, зобов'язане не здійснювати після подання митної декларації будь-яких операцій з транспортними засобами та товарами, що ними переміщуються, до отримання повідомлення про поміщення товарів у відповідний митний режим.

Обов'язковою умовою надання авторизації на застосування спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням» є наявність у підприємства:

1) авторизації на застосування спрощень щодо гарантування сплати митних платежів (під час ввезення товарів на митну територію України та/або вивезення за межі митної території України товарів, якi оподатковуються вивізним митом);

2) авторизації на застосування спрощення «самостійне накладання пломб спеціального типу» (під час вивезення товарів за межі митної території України).

Авторизація на застосування спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням» надається підприємству, яке відповідає критеріям, що використовуються для отримання авторизації «Авторизований економічний оператор», а саме:

- дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi;

- належна система ведення бухгалтерського облiку, комерцiйної та транспортної документацiї;

- забезпечення практичних стандартiв компетенцiї або професiйної квалiфiкацiї вiдповiдальної посадової особи пiдприємства.

Процедура спрощеного декларування

Відстрочити сплату митних платежів на 15-30 днів покликане спрощення «процедура спрощеного декларування».

Процедура спрощеного декларування може бути застосована за умови пред'явлення товарів, що декларуються, митному органу:

1) у разi наявностi авторизацiї на застосування спрощення «процедура випуску за мiсцезнаходженням» - на об'єктi пiдприємства;

2) у разi вiдсутностi авторизацiї на застосування спрощення «процедура випуску за мiсцезнаходженням» - на об'єктi iншого пiдприємства, визначеному в авторизацiї на застосування спрощення, яке застосовується для ввезення або вивезення товарiв в митному режимi транзиту на умовах Конвенцiї про процедуру спiльного транзиту.

Після прибуття товарів і завершення митних формальностей щодо контролю доставки, підприємство для декларування товарів і випуску в відповідний митний режим може подавати спрощену митну декларацію. Її оформлення є випуском товарів у заявлений митний режим.

Вона містить зменшений обсяг відомостей (порівняно з митною декларацією, заповненою у звичайному порядку), який є достатнім для iдентифiкацiї товарів. Разом із спрощеною митною декларацією до митного органу подається лише рахунок або інший документ, який визначає вартість товару.

Оформлення спрощеної митної декларації в відповідні митні режими здійснюється за умови надання митному органу забезпечення сплати митних платежів.

Митне оформлення за спрощеною декларацією закінчується за 15 хвилин з моменту її реєстрації, якщо автоматизованою системою митного оформлення не визначено необхідність участі посадових осіб митних органів у виконанні митних формальностей.

Після спрощеної декларації подається додаткова декларація. Через 15 днів, якщо строк використання підприємством процедури спрощеного декларування не перевищує одного року, або 30 днів – якщо перевищує один рік і більше. За нею вивільняється загальна гарантія, звільнення від гарантії та сплачуються митні платежі в Державний бюджет України.

Авторизація на застосування спрощення «процедура спрощеного декларування» надається підприємству, яке відповідає тим же критеріям, що і на застосування спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням».

Переваги

Отримання авторизації «авторизованого економічного оператора» гарантує додаткові переваги.

Ті підприємства, які отримали авторизації на окремі спрощення без авторизації АЕО, не можуть ними користуватись.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-С, користується такими перевагами:

1) виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в першочерговому порядку;

2) зменшення автоматизованою системою управління ризиками форм та обсягів митного контролю під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

3) використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення;

4) використання національного логотипа АЕО.

Для підприємства, яке отримало авторизацію АЕО-Б, також передбачена додаткова перевага: отримання від митного органу повідомлення про те, що вiдповiднi товари i транспортні засоби комерційного призначення на основi результатів аналізу ризиків за загальною декларацією прибуття обрано для проведення митного огляду в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України до моменту їх переміщення через митний кордон України.

Процедура отримання авторизації на спрощення

Для отримання авторизації щодо АЕО або окремі спрощення другою главою Митного кодексу України встановлено критерії, яким підприємство повинно відповідати. Їх – п’ять:

1) дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності;

2) належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;

3) стійкий фінансовий стан;

4) забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства;

5) дотримання стандартів безпеки та надійності.

Стаття 14 Митного кодексу України містить вичерпний сформульований перелік умов щодо кожного критерія відповідності.

Авторизація АЕО-С надається за умови підтвердження відповідності підприємства критеріям, визначеним пунктами 1 - 4.

Авторизація АЕО-Б надається за умови підтвердження відповідності підприємства критеріям, визначеним пунктами 1 - 3 та 5.

Для надання авторизації на кожне окреме спрощення використовується також цей перелік, але спрощення передбачають відповідність не по всім пунктам переліку.

Для надання відповідної авторизації, підприємство подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику (зараз – Держмитслужба України), заяву про надання авторизації та анкету самооцінки, а також інші документи, які підтверджують відомості в них.

Ключовим документом для оцінки відповідності є анкета самооцінки. Вона містить сукупність контрольних питань щодо кожної умови критерію відповідності, на які підприємство повинно надати відповідь. В процесі опрацювання її, підприємство побачить ті аспекти діяльності, які будуть перевірятись митним органом та має змогу провести самостійну перевірку відповідають вони чи ні критеріям надання авторизації. Для її складання бажано залучати якомога більше спеціалістів підприємства, тому що вона містить широке коло питань, які потребують кваліфікаційних відповідей різних підрозділів.

Після отримання документів митний орган проводить їх попередній розгляд. Він триває для авторизації на АЕО – до 30 днів, для авторизації на застосування спрощень – до 15 днів (якщо є діюча авторизація – до 5 днів). Якщо не надано відмову, то митний орган переходить до наступного етапу – створення комісії та безпосередньої взаємодії з підприємством. Для підтвердження відповідності підприємства другому критерію переліку передбачається обов’язковий виїзд комісії на підприємство.

Оцінку відповідності митний орган проводить відповідно до Постанови КМУ №1092 від 27.09.2022 «Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацiй». Для цього використовується Алгоритм оцінки відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації, який передбачає співставлення контрольного питання та варіантів відповіді.

Після проведення оцінки відповідності комісією складаються звіти та висновок про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації, митним органом видається наказ та авторизація.

Загальні строки розгляду документів та приймання рішень становлять щодо авторизації АЕО - протягом 120 днів; щодо авторизації на застосування спрощення - протягом 120 днів.

Але якщо підприємство вже має діючу авторизацію, якою підтвердило відповідність певним критеріям та/або умовам, та подає документи, наприклад, на авторизацію щодо іншого спрощення, які передбачають відповідність тим самих критеріям та/або умовам, то митний орган вважає, що підприємство вже підтвердило відповідність цим критеріям та/або умовам і здійснює розгляд документів та приймання рішень протягом 15 днів. При цьому відповідні розділи анкети самооцінки можуть не заповнюватись.

Якщо ж підприємство вже має авторизацію АЕО-С та подає документи на отримання відповідного спрощення, то анкета самооцінки може не подаватись. Строк проведення оцінки буде складати до 15 днів. В цьому і є перевага в отриманні спочатку авторизації на АЕО-С, а потім вже на відповідні спрощення.

Після отримання авторизації митний орган здійснює систематичний контроль за дотриманням підприємством умов, визначених в самій авторизації, та відповідністю критеріям та/або умовам надання авторизації (моніторинг відповідності).

Післямова

В майбутньому актуальність спрощень АЕО зросте. Їх практичне застосування підвищить їх затребуваність.

Підприємство може отримати авторизації на окремі спрощення і без отримання авторизації АЕО-С. Якщо ж здійснити аналіз критеріїв відповідності для отримання авторизації кожного спрощення, то виявиться, що вони наближаються до тих, що і для отримання авторизації АЕО-С. Але якщо підприємство вже отримало авторизацію АЕО-С, то час отримання авторизації на кожне спрощення скоротиться до 15 днів зі зменшенням обсягів перевірки.

До того ж, були переглянуті значення показників (коефiцiєнтiв) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства критерію стiйкий фiнансовий стан, щоб якомога більше підприємств їм відповідали.

З причин тривалого процесу отримання першої авторизації та зростаючу кількості аплікантів можливо прийшов час розглянути питання про приєднання.

 

 


РЕЄСТРАЦІЯ на єдиній наймасштабніший в Україні логістичній виставці –VVXIII День Логіста.

 

Логістичну виставку будемо проводити 8-9 червня 2023 року , м. Київ, Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл»

 

 

 
 

 

TradeMaster в соціальних мережах

 

З приводу розміщення новин пишіть на press@trademaster.com.ua

Коментарі

Ваш коментар буде першим.

Додати коментар

Ваше імя*


Захист від спаму

Повідомлення*