28 квітня 2022

Вільна індустріальна зона Хуалінг – огляд і переваги

Вільна індустріальна зона Хуалінг – огляд і переваги

11153

Вільна індустріальна зона Хуалінг (FIZ) є одним із ключових проєктів Hualing Group у рамках її диверсифікованого бізнес-портфелю в Грузії. Працюючи з 2016 року, ми є найбільшим виробничим і переробним центром у Грузії з понад 15 промисловими об’єктами з різних секторів бізнесу.

Безподаткове середовище

Вільна промислова зона Хуалінг (FIZ) пропонує компаніям 100% звільнення від усіх корпоративних податків. Компанії будуть повністю та назавжди звільнені від таких податків:

- податок на прибуток підприємств 0%;

- податок на дивіденди 0%;

- ПДВ 0%;

- податок на імпорт;

- експортний податок 0%;

- податок на нерухомість 0%.

Дивіденди можна зняти готівкою або банківським переказом на рахунок власника в будь-який час. Єдиний податок – це податок на доходи фізичних осіб (20%), який сплачують працівники, а не компанія, з їхніх особистих доходів.

Грузія є унікальною країною, яка має угоди про вільну торгівлю з ЄС, СНД, Україною, Туреччиною та Китаєм, тому промислові/виробничі компанії, створені у вільній зоні, матимуть можливість безквотної та неоподатковуваної торгівлі з цими ринками призначення.

Розташування

Розташування Hualing FIZ є ще однією важливою перевагою для експортно-орієнтованих виробничих компаній. Місто Кутаїсі знаходиться лише за 90 км від порту Поті та лише за 19 км від міжнародного аеропорту Кутаїсі. Крім того, Кутаїсі є другим за величиною містом Грузії, яке забезпечує легкий доступ до освіченої та багатомовної робочої сили.

Будівлі та земля

Однією з ключових переваг Hualing FIZ є наявність широкого спектру готових будівель з орендними ставками від 2 доларів США/кв. м/місяць. Нашою метою з самого початку розробки було мінімізувати компонент початкових капітальних витрат компанії для забезпечення компанією готового обладнання різних розмірів і висоти. Як додаткову перевагу, ми готові надати компаніям гнучкі терміни й умови оплати. Докладніше

Російська агресія впливає на всі аспекти підприємницької діяльності в Україні, тому вільна промислова зона Хуалінг вирішила підтримати українських підприємців, щоб забезпечити стабільність їхнього бізнесу. Для цього ми надаємо:

- Реєстрація компанії у Вільній Зоні - БЕЗКОШТОВНА

- Виробничі та складські приміщення та будівлі БЕЗКОШТОВНО до 2023 року

- Повне звільнення від ліцензійних зборів

Для отримання додаткових запитань та інформації зв’яжіться з нами в будь-який час.

 +995 595 117 151

info@hualingfiz.ge

 

Hualing Free Industrial Zone - Overview and Benefits

Hualing Free Industrial Zone (FIZ) is one of the key investment projects of the Hualing Group within its diversified business portfolio in Georgia. Operational since 2016, we are the largest manufacturing & processing hub in Georgia with over 15 industrial projects from different business sectors.

Tax-free environment

Hualing Free Industrial Zone (FIZ) offers companies 100% exemption from all corporate taxes. Companies will be fully and permanently exempt from the following taxes:

  •  - corporate income tax 0%,
  •  - dividend tax 0%,
  •  - VAT 0%,
  •  - import tax 0%,
  •  - export tax 0%,
  •  - property tax 0%.

Dividends can be withdrawn in cash or by bank transfer to the owner's account at any time. The only applicable tax is personal income tax (20%), which is payable by the employees, not the company from their personal income.

Georgia is a unique country to have free trade agreements with the EU, CIS, Ukraine, Turkey, and China, therefore Free zone established industrial / manufacturing companies will have opportunity to quota-free and tax-free trade with these destination markets.

Location

Location of Hualing FIZ is yet another important advantage for export-oriented manufacturing companies. City of Kutaisi is just 90 km away from the port of Poti and just 19 km away from Kutaisi International Airport. In addition, Kutaisi is Georgia's second largest city, which provides easy access to an educated and multilingual workforce.

Buildings and Land

One of the key beneficial components of Hualing FIZ is the availability of wide range of pre-built buildings with leasing rates starting from as low as 2 USD /m2/month. Our aim right from the initial point of development was to minimize company initial capital spending component for the incoming company’s provision of ready facilities of various sizes and heights. As an additional benefit, we are ready to allocate flexible durations and payment terms to the companies Learn more

As Russian aggression is affecting each and every dimension of business activities in Ukraine, Hualing Free Industrial Zone decided to to support Ukrainian entrepreneurs in business stability. For this purpose we provide:

🟡 Company registration in the Free Zone - FREE

🟡 Manufacturing and warehouse premises and buildings FREE of charge until 2023

🟡 Full release from license fees

For further questions and information contact us anytime.

📞 +995 595 117 151
 ✉️  info@hualingfiz.ge

 

Портал о розничной и оптовой торговле TradeMaster.UA 
 

 

TradeMaster в социальных сетях 

По поводу размещения Ваших материалов на портале пишите на press@trademaster.com.ua

 

Коментарі

Ваш коментар буде першим.

Додати коментар

Ваше імя*


Захист від спаму

Повідомлення*